Τα προτεινόμενα πατρόν έχουν τρεις ηλεκτρονικές μορφές

Οι τύποι αρχείων που προσφέρουμε για κάθε προϊόν:

DXF: Προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Μεγενθυσμένο σχέδιο, χωρίς τοποθέτηση.

PDF A4: Προορίζεται για ατομική χρήση.

PLOTTER PDF: Προορίζεται για ατομική και επαγγελματική χρήση

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε αυτόν τον σύνδεσμο